Hinnasto‎ > ‎

Uusi ura urkenee


Terttu oli kyllästynyt työpaikkaansa etenkin, kun työn tulevaisuusnäkymät olivat huonot ja kehittymismahdollisuuksia oli vähän. Hän halusi jotain muuta. Ideoita oli paljon, mutta mikään ei noussut toista paremmaksi. Hän tunsi olevansa hiukan eksyksissä ja muisti ystävänsä Leenan suositelleen ViheräVerstaan ongelmanomistajamenetelmää ajatusten selkiyttämiseksi.

Niinpä hän pyysi muutaman hyvän ystävänsä mukaan ja sopi verstaan järjestämisestä. Verstas aloitettiin luovalla keskustelulla (kerrottiin 
pienistä 
onnen hetkistä ja VV kirjasi ne fläpille) ja kahvin juonnilla ajattelun virkistämiseksi. 
Sitten ryhdyttiin tositoimiin: ensin kirjattiin aivoriihimäisesti kaikkea mahdollista, 
mitä 
Terttu voisi tehdä tulevaisuudessa. Aivoriihessä ystävät ja verstaan ohjaajat osallistuivat 
ideoillaan. Ystävien tuki oli tosi tarpeen, sillä he tunsivat Tertun hyvin ja osittain osasivat pukea Tertun unelmia lyhyeksi ideaksi. Ohjaajat taas toivat uutta tuulahdusta ajatteluun.
Koska nyt oli kyse yksinomaan Tertun tulevaisuudesta, hän sai valita ideoista 5-7 lähempään tarkasteluun.

Alkoi verstaan toinen vaihe: Kirjattiin löydetyt vaihtoehdot taulukon ylälaitaan ja taulukon oikeaan laitaan kirjattiin 
Tertulle tärkeät asiat tulevaisuuden näkökulmasta: Viihtyvyys, varmuus, haastavuus, vaihtelevuus, läheisyys. Taulukko tehtiin nyt tietokoneelle ja heijastettiin videotykillä seinälle
ViheräVerstas toi tarvittavat laitteet tullessaan.

Terttu antoi nyt tärkeille asioille pisteitä 1-10 välillä niin, että tärkein asia sai 10 pistettä ja muut suhteutettiin tähän. Koska mukana oli ystäviä, niin Terttu sai ääneen perustella valintansa ja muut voivat kommentoida, mikäli argumentointi ei riittänyt… Tämän jälkeen tarkasteltiin Tertun kanssa kunkin tärkeän asian kohdalla, kuinka monta pistettä vaihtoehto saa tämän asian osalta. Paras sai taas 10 pistettä ja muut suhteutettiin tähän.

Näin käytiin kaikki vaihtoehdot läpi ja Terttu joutui aina pisteitä antaessaan myös 
argumentoimaan päätöksen. Näin löydettiin myös ihan uusi vaihtoehto perusteluista ja 
lisättiin se taulukkoon.

Lopuksi laskettiin kunkin vaihtoehdon painotettu keskiarvo 
painojen ollessa tärkeän asian pistemäärä. Itse asiassa taulukossa oli laskentakaava jo 
valmiina ja tulokset näkyivät heti. Terttu hiukan ihmetteli järjestystä, mutta lukuja 
tarkemmin tarkasteltaessa hän huomasi, että arkiajattelussaan oli usein unohtanut yhden 
tärkeän asian….

 Keskustelu antoi paljon eväitä Tertulle tehdä ratkaisevia päätöksiä 
elämässään, hän sai tahdolleen suunnan. Mehän kaikki tiedämme, että tahto vie miehen 
vaikka läpi harmaan kiven…
Comments