Keitä olemme

Marja-Liisa (Maija)  Viherä
perustaja, hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt: 1940
Koulutus: Filosofian tohtori, väitöskirjan aihe: "Ihminen tietoyhteiskunnassa - kansalaisten viestintävalmiudet kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana", (jonka pohjalta on kirjoitettu "Digitaalisen arjen viestintä"), Turun Kauppakorkeakoulu, 1999
Työkokemus: TeliaSonerassa tutkijana (1961-2008), Tietotaitotalkoiden asiantuntija (2008-2012)

Mirja Mäkinen
perustaja, hallituksen jäsen, talousasiat
Syntynyt: 1945
Työkokemus: TeliaSonerassa tutkijana (1969-2002) ja TELK:ssä talouspäällikkönä (2004-2010)
Muu toiminta: Viestintäkasvatuksen seuran perustajajäsen, kuuluu Tulevaisuuden tutkimuksen seuraan ja on ollut monissa yhdistyksissä taloudenhoitajana


Johanna Viherä
hallituksen jäsen
Syntynyt: 1987
Koulutus: Valmistui lukiosta vuonna 2006 ja Diakonia-ammattikorkeakoulusta medianomiksi vuonna 2011.
Työkokemus: Johanna on työskennellyt projektityöntekijänä
Tietotai
totalkoissa (2008-2012) ja työskentelee tällä hetkellä Tietotekniikan liitossa (2012-).
Muu toiminta: Johanna toimii Viestintäkasvatuksen seura ry:n puheenjohtajana (2012-), sekä sen järjestämien eri Viestintäleirien leirivastaavana (2009-2013).
Kielet: Johanna osaa suomen lisäksi englantia.

Laura Vih
erä
hallituksen jäsen
Syntynyt: 1991
Koulutus: Valmistunut lukiosta keväällä 2010 ja opiskelee nyt Metropolian Ammattikorkeakoulussa Hyvinvointiteknologiaa, josta olisi tarkoitus valmistua keväällä 2015.
Työkokemus: Laura on työskenellyt Tietotaitotalkoissa projektityöntekijänä (2011-2012).
Muu toiminta: Laura toimii Viestintäkasvatuksen seura ry:n sihteerinä (2013-).
Kielet: Laura osaa suomen lisäksi englantia ja ranskaa.
LinkedIn: Laura profiiliHallituksen jäsenten lisäksi hankkeissamme on tarvittaessa mukana muita osaavia henkilöitä.